Vilkår for bruk

OVERSIKT
Dette nettstedet drives av CHIGEE. På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til CHIGEE. CHIGEE tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg, brukeren, forutsatt at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, deltar du i "tjenesten" vår og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("tjenestevilkår", "vilkår"), inkludert de tilleggsvilkårene og retningslinjene som det henvises til her og/eller som er tilgjengelige via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse tjenestevilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettstedet, godtar du å være bundet av disse tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse tjenestevilkårene anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse tjenestevilkårene.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for å se etter endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter at eventuelle endringer er lagt ut, innebærer at du godtar disse endringene.

Butikken vår ligger hos Shopify Inc. De gir oss en nettbasert e-handelsplattform som gjør det mulig for oss å selge produktene og tjenestene våre til deg.

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKKEN
Ved å godta disse tjenestevilkårene bekrefter du at du er minst myndig i den staten eller provinsen der du bor, eller at du er myndig i den staten eller provinsen der du bor, og at du har gitt oss ditt samtykke til å la noen av dine mindreårige pårørende bruke dette nettstedet.
Du kan ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett).
Du må ikke overføre ormer eller virus eller annen kode av destruktiv art.
Brudd på eller overtredelse av noen av vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

AVSNITT 2 - GENERELLE VILKÅR
Vi forbeholder oss retten til når som helst å nekte noen å bruke tjenesten, uansett grunn.
Du er innforstått med at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk, og (b) endringer for å overholde og tilpasse seg de tekniske kravene til tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk.
Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som Tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.
Overskriftene som brukes i denne avtalen, er kun tatt med for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

AVSNITT 3 - NØYAKTIG, FULLSTENDIG OG AKTUELL INFORMASJON
Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon og bør ikke brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer aktuelle informasjonskilder. Enhver bruk av materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.
Dette nettstedet kan inneholde historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke aktuell og er kun ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å følge med på endringer på nettstedet vårt.

PUNKT 4 - ENDRINGER AV TJENESTEN OG PRISER
Prisene på våre produkter kan endres uten varsel.
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avvikle Tjenesten (eller deler av eller innholdet i den) uten varsel.
Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for noen endring, prisendring, suspensjon eller opphør av tjenesten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)
Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelige eksklusivt på nettet via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrenset antall og kan kun returneres eller byttes i henhold til våre retningslinjer for refusjon: [LENKE TIL REFUSJONSPOLITIKK].
Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene og bildene av produktene våre så nøyaktig som mulig slik de vises i butikken. Vi kan ikke garantere at din dataskjerms visning av noen farge vil være nøyaktig.
Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet, til å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avvikle ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste som gis på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt.
Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som du kjøper eller skaffer deg, vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

AVSNITT 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON
Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøp per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er lagt inn av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble lagt inn. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vårt skjønn, ser ut til å være lagt inn av forhandlere, videreforhandlere eller distributører.

Du samtykker i å oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen din og kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.

For mer informasjon, vennligst se våre retningslinjer for refusjon: [LENKE TIL REFUSJONSPOLITIKK].

SEKSJON 7 - VALGFRIE VERKTØY
Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har noen kontroll over eller innflytelse på.
Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelige" uten noen form for garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen form for godkjenning. Vi skal ikke ha noe som helst ansvar som følge av eller i forbindelse med din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.
Enhver bruk av de valgfrie verktøyene som tilbys via nettstedet, skjer helt og holdent på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør forsikre deg om at du er kjent med og godkjenner vilkårene som gjelder for verktøyene som tilbys av den eller de aktuelle tredjepartsleverandørene.
Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert lansering av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.

AVSNITT 8 - LENKER TIL TREDJEPARTER
Visse typer innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via vår tjeneste, kan inneholde materiale fra tredjeparter.
Tredjepartslenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar for noe tredjepartsmateriale eller -nettsteder, eller for noe annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.
Vi er ikke ansvarlige for skade eller tap knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som gjøres i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjepartens retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du gjennomfører en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparten.

AVSNITT 9 - BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSPILL
Hvis du på vår forespørsel sender inn bestemte bidrag (for eksempel bidrag til konkurranser) eller uten forespørsel fra oss sender kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten det er på nettet, via e-post, post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer"), samtykker du i at vi når som helst og uten begrensninger kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke kommentarer du sender til oss. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å holde noen kommentarer konfidensielle, (2) å betale kompensasjon for noen kommentarer, eller (3) å svare på kommentarer.
Vi kan, men er ikke forpliktet til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn anser som ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte anstøtelig, eller som krenker noen parts immaterielle rettigheter eller disse tjenestevilkårene.
Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til noen kommentarer. Du er ene og alene ansvarlig for alle kommentarer du legger inn og deres nøyaktighet. Vi tar ikke ansvar for og påtar oss ikke noe ansvar for noen kommentarer som er lagt ut av deg eller noen tredjepart.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMASJON
Din innlevering av personopplysninger gjennom butikken er underlagt våre retningslinjer for personvern, som du kan se her: [LENKE TIL PERSONVERNERKLÆRING].

PUNKT 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER
Av og til kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i Tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig, når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din).
Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, med mindre det er påkrevd ved lov. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato som brukes i Tjenesten eller på et relatert nettsted, skal tas som en indikasjon på at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.

SEKSJON 12 - FORBUDT BRUK
In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, cr

AVSNITT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING
Vi garanterer ikke at din bruk av vår tjeneste vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri.
Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige.
Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne Tjenesten på ubestemt tid eller kansellere Tjenesten når som helst, uten varsel til deg.
Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom Tjenesten, leveres (med unntak av det som uttrykkelig er angitt av oss) "som de er" og "som tilgjengelige" for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse av lovbrudd.
In no case shall C CHIGEE our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, Service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the Service or any products procured using the Service, or for any other claim related in any way to your use of the Service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the Service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the Service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the li

AVSNITT 14 - SKADESLØSHOLDELSE
Du samtykker i å holde CHIGEE og våre overordnede, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som oppstår som følge av ditt brudd på disse tjenestevilkårene eller dokumentene de inkorporerer ved referanse, eller ditt brudd på noen lov eller en tredjeparts rettigheter.

PARAGRAF 15 - DELBARHET
I tilfelle noen bestemmelse i disse tjenestevilkårene blir fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den delen som ikke kan håndheves, skal anses å være utskilt fra disse tjenestevilkårene, og en slik avgjørelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle andre gjenværende bestemmelser.

AVSNITT 16 - OPPSIGELSE
Partenes forpliktelser og ansvar som er pådratt før oppsigelsesdatoen, skal i alle henseender bestå etter oppsigelsen av denne avtalen.
Disse tjenestevilkårene gjelder med mindre og inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse tjenestevilkårene ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.
Hvis du etter vår egen vurdering ikke overholder, eller vi mistenker at du ikke har overholdt, et vilkår eller en bestemmelse i disse tjenestevilkårene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle beløp som forfaller til og med datoen for oppsigelsen; og/eller følgelig kan vi nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller deler av dem).

PUNKT 17 - HELE AVTALEN
Dersom vi unnlater å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse tjenestevilkårene, skal dette ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.
Disse tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller med hensyn til tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og regulerer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av tjenestevilkårene).
Eventuelle uklarheter i tolkningen av disse tjenestevilkårene skal ikke tolkes til ugunst for den parten som har skrevet utkastet.

AVSNITT 18 - GJELDENDE LOV
Disse tjenestevilkårene og eventuelle separate avtaler der vi leverer tjenester til deg, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Japan.

PUNKT 19 - ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE
Du kan når som helst gå gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden.
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt med jevne mellomrom for å se etter endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter at endringer i disse tjenestevilkårene er lagt ut, innebærer at du aksepterer disse endringene.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om vilkårene for bruk kan sendes til oss på help@chigeego.com.

 

LINKSTONE CO. LIMITED

HK,HK,UNIT 408B., LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI, KL,HK,000000